skip to Main Content

El certificat energètic proporciona informació útil a l’hora de construir, comprar o llogar un edifici, conèixer la teva despesa energètica o les recomanacions sobre possibles millores. El certificat és el pas previ per millorar les condicions energètiques i poder accedir a ajuts i subvencions.

A qui va dirigit

Ets un PARTICULAR i vols construir, vendre o llogar un edifici?

Ets una ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i vols construir o tens un edifici freqüentat habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250m2? Vols accedir a ajuts i subvencions d’altres administracions?

Des de l’1 de juny de 2013 necessites un certificat energètic del teu edifici i a partir del 31 de desembre de 2020 tots els edificis nous o sotmesos a grans rehabilitacions hauran de tenir un consum d’energia gairebé zero (nZEB) (o 31 de desembre de 2018 pel cas d’edificis públics).

A DEL RIO CONSULTING et podem ajudar.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

La Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis amplia els objectius de l’anterior Directiva 2002/91/CE i marca l’àmbit d’aplicació per l’expedició dels certificats d’eficiència energètica i els terminis fixats per a la futura construcció d’edificis de consum d’energia gairebé zero.

La Directiva 2010/31/UE fou transposada parcialment a l’ordenament espanyol segons Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i que derogava l’anterior Reial Decret 47/2007.

Treball de referència

Certificats d’eficiència energètica en equipaments públics de l’Ajuntament de Súria.

Client: Client amb més de 25 anys d’experiència en la sostenibilitat integral, amb oficines a nivell nacional i internacional.

Back To Top