skip to Main Content

Per definició, l’economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir que els productes, components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor en tot moment.

Consisteix en un cicle continu de desenvolupament positiu que conserva i millora el capital natural, optimitza l’ús dels recursos i minimitza els riscos del sistema en gestionar una quantitat finita d’existències i uns fluxos renovables.

Font: Agència de Residus de Catalunya

Una de les eines a emprar dins el marc d’aquest tipus d’economia és la Simbiosi Industrial. La Simbiosi industrial és una estratègia empresarial que estimula la col·laboració entre empreses (tradicionalment sense relació) per a generar noves oportunitats de negoci a partir dels recursos sobrants.

Font: Bremerhaven Green Economy

A qui va dirigit

Ets una ADMINISTRACIÓ LOCAL i vols promocionar les relacions econòmiques i ambientals entre empreses del teu terme? Vols participar en projectes d’economia circular cap a un model econòmic més sostenible?

Ets una EMPRESA i creus que tu tens un residu que pot ser un recurs per algú altre?

A DEL RIO CONSULTING dinamitzem i creem noves relacions entre empreses.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

El 2 de desembre de 2015, la Comissió Europea va adoptar un ambiciós paquet de mesures sobre l’economia circular. El paquet consta d’un pla d’acció de la UE amb mesures que abasten tot el cicle de vida dels productes: del disseny, passant per l’abastament, la producció i el consum, a la gestió de residus i el mercat de matèries primeres secundàries.

Europa perd actualment cada any 600 milions de tones de materials inclosos en els residus, que podrien ésser reciclats o reutilitzats. Només es recicla entorn del 40% dels residus produïts per les llars de la UE, amb índexs de reciclat del 80% en algunes àrees, i de menys d’un 5% en altres. La conversió dels residus en recursos és un element essencial per a l’augment de l’eficiència en l’ús dels recursos i l’avanç cap a una economia més circular.

La Comissió:

  • Fixarà un objectiu comú de la UE per al reciclat de residus municipals del 65% d’aquí a 2030;
  • Fixarà un objectiu comú de la UE per al reciclat de residus d’embalatges del 75% d’aquí a 2030;
  • Fixarà un objectiu vinculant per a reduir els dipòsits en abocadors a un màxim del 10% de tots els residus d’aquí a 2030;
  • Intensificarà la seva col·laboració amb els Estats membres per a millorar la gestió de residus sobre el terreny;
  • Simplificarà i millorarà les definicions de residus i harmonitzarà els mètodes de càlcul;
  • Vetllarà perquè s’utilitzin els Fons Estructurals al servei dels objectius de la legislació de la UE sobre residus i amb la guia de la jerarquia de residus de la UE, en la que s’estableix un ordre de prioritat guiat pel millor comportament ambiental, que va des de la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclat i la recuperació d’energia fins l’eliminació, per exemple a abocador.

Treball de referència

Anàlisi dels residus dels principals sectors de l’economia del Berguedà.

Client:

Client que des del 2008 treballa en l’àmbit de l’estratègia empresarial i l’economia circular.

Altres serveis d'economia circular

Back To Top