skip to Main Content

SIMBIOSI INDUSTRIAL

Per definició, l’economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir que els productes, components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor en tot moment.

CUPONS D’ECOINNOVACIÓ

Comprèn les formes d’innovació que suposen un avenç important cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible mitjançant la reducció dels efectes dels productes i serveis en el medi ambient o un aprofitament més eficient i responsable dels recursos naturals.

Back To Top