skip to Main Content

Per fer front al canvi climàtic s’han de combinar dos fronts: la mitigació i l’adaptació. La major part dels esforços han anat cap a la mitigació del canvi climàtic i així ha de continuar. Tanmateix, cal abordar preventivament les polítiques d’adaptació perquè cada territori (depenent de les seves característiques i vulnerabilitats) estigui preparat per a reaccionar davant els riscos inherents als efectes del canvi climàtic.

En el marc de les administracions locals, el 15 d’octubre de 2015 es va presentar el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible que superava el marc iniciat l’any 2008 amb el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible local i la seva estratègia 20-20-20 (increment de l’eficiència energètica en un 20%, disminució d’un 20% de les emissions, i increment de la quota de les energies renovables fins un 20% pel 2020). El Nou Pacte té tres pilars fonamentals:

  • Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.
  • Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint l’obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.
  • Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible.

A qui va dirigit

Ets una EMPRESA i et vols acollir a certs ajuts, bonificacions i beneficis fiscals relatius a actuacions i projectes de naturalesa ambiental, energètica o d’innovació de la Generalitat de Catalunya? Vols ser més competitiva globalment?

Ets una ADMINISTRACIÓ LOCAL i et vols sumar al nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible? Vols elaborar un Pla d’Adaptació o has d’integrar-lo en l’antic PAES?

DEL RIO CONSULTING et pot ajudar.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

Tot i que el nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible és una adhesió voluntària per part de les administracions locals, la Llei catalana 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic crea les bases per a què les empreses i organitzacions promoguin accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Treball de referència

Plans d’Acció per l’Energia Sostenible a diversos municipis de la província de Barcelona.

Client:

Back To Top