skip to Main Content

PLANS D’ADAPTACIÓ I MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

Per fer front al canvi climàtic s’han de combinar dos fronts: la mitigació i l’adaptació. La major part dels esforços han anat cap a la mitigació del canvi climàtic i així ha de continuar. Tanmateix, cal abordar preventivament les polítiques d’adaptació perquè cada territori (depenent de les seves característiques i vulnerabilitats) estigui preparat per a reaccionar davant els riscos inherents als efectes del canvi climàtic.

AVALUACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC EN CONCESSIONS DEL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE

Qualsevol embarcador, varador, construcció o instal·lació que ocupa la zona de domini públic maritimoterrestre disposa d’una concessió d’ocupació. Abans que finalitzi el termini de venciment de la concessió, com és el cas de moltes a mitjans del 2018, es pot sol·licitar una pròrroga, la qual, entre d’altres, haurà d’incloure una avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic sobre els terrenys ocupats.

Back To Top