skip to Main Content

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE DAVID DEL RIO CASTELLÓ- DEL RIO CONSULTING (DRC)

Qui és el responsable del Tractament de les dades?

 • Identitat: DAVID DEL RIO CASTELLÓ – DEL RIO CONSULTING (NIF: 44189200-J)
 • Adreça postal: Avinguda de Catalunya, núm. 41, A, 17455, Caldes de Malavella – Girona.
 • Telèfon: 677.866.509
 • Correu electrònic: rgpd@delrioconsulting.com

Registre d’Activitats del Tractament

Amb quina finalitat seran tractades les dades?

La informació que sigui facilitada pels interessats, serà tractada per DEL RIO CONSULTING amb les següents finalitats:

 

 • Gestionar la relació amb clients, proveïdors i usuaris;
 • Gestionar les consultes efectuades;
 • Gestionar la relació comercial mitjançant l’enviament d’informació als clients, usuaris i interessats.
 • Gestionar eventuals recepcions de autocandidatures per a cobrir llocs / vacants laborals i / o professionals.

 

Amb aquestes dades no s’enviarà publicitat en base a decisions automatitzades com l’elaboració de perfils sense consentiment de l’interessat.

Quant de temps seran conservats les dades?

La conservació de les dades de caràcter personal que siguin proporcionades es limitarà:

 

 • Mentre duri la relació comercial;
 • Mentre l’interessat no s’oposi al tractament o sol·liciti la supressió de les dades;
 • Mentre les dades s’hagin de conservar per una obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades es fonamenta en:

 

 • execució d’un contracte o relació contractual, pel cas dels clients i proveïdors;
 • consentiment exprés obtingut de l’interessat, pel cas dels interessats que sol·licitin informació i / o contactin amb el Responsable;
 • interès legítim i subsidiari del responsable, pel cas dels altres clients.

 

En el cas que hagi marcat la casella corresponent, la base legal per enviar informació sobre serveis, accions, comunicacions i / o butlletins; és el seu consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades de caràcter personal que puguin ser tractades pel responsable no seran comunicades a cap altre tercer, ni s’utilitzaran per cap altra finalitat, tret que:

 

 • La comunicació es faci en compliment d’una obligació legal;
 • La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del Responsable;
 • La cessió de dades es realitzi a proveïdors i col·laboradors i sigui necessària per a la prestació del servei contractat.

Quins són els drets que pot exercir?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació del Responsable sobre si està tractant dades personals que li concerneixen o no.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament seran conservats per exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de màrqueting o publicitat, inclosa l’elaboració de perfils.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable o empresa.

Com pot exercir els seus drets?

 • Mitjançant un escrit adreçat a DAVID DEL RIO CASTELLÓ – DEL RIO CONSULTING, Avinguda de Catalunya, núm. 41, A, 17455, Caldes de Malavella – Girona
 • Mitjançant correu electrònic dirigit a rpgd@delrioconsulting.com.

 

En ambdós casos, adjuntant una còpia del seu document d’identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?

En el cas que consideri que els seus drets no han estat adequadament atesos, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, i com a exemple, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( AEPD).

Data d’Actualització: 07/07/2019

Back To Top