skip to Main Content

Amb una trajectòria des de l’any 2006 treballant pel client públic i privat, DEL RIO CONSULTING ofereix un servei de consultoria mediambiental que permet innovar i integrar els diferents aspectes de la vida humana que afecten el medi ambient.

Un bon assessorament tècnic, administratiu i legal és clau per assolir un estalvi de recursos i generar el mínim impacte ambiental de qualsevol activitat.
DEL RIO CONSULTING gestiona i integra els més diversos professionals, fet que li permet aprendre i entendre una visió sostenible global.

Missió

DEL RIO CONSULTING ofereix els serveis de consultoria ambiental des d’una perspectiva global i integradora del medi ambient per assolir un estalvi en l’ús de recursos i generar el mínim impacte ambiental.

Visió

DEL RIO CONSULTING és el punt d’unió de tota una sèrie d’especialistes que serà el referent per a empreses i administracions per millorar les actuacions que es duguin a terme a nivell local, però pensant en el medi ambient a nivell global i adaptar-se als principals reptes mundials.

Valors

Proximitat
Trepitgem el territori i entenem les necessitats de cadascun dels nostres clients.

Perseverança
No donem cap batalla per acabada i continuem lluitant.

Adaptabilitat
Si les coses canvien, canviem nosaltres amb elles.

Empatia
Ens posem al lloc del client per entendre’l millor.

Assertivitat
Defensem davant de tothom el que sentim i sentim el que sent el client.

Actualitat
Ens mantenim informats contínuament sobre el marc normatiu que ens envolta.

Integració
Integrem les diferents visions del medi ambient, defugim la dicotomia natura-home.

Partners i clients

Cobranding

Col·laboració permanent en règim de cobranding en la que ambdues empreses aportem conjuntament la nostra experiència al servei.

Col·laboradors habituals

Clients

Back To Top